E-Dönüşüm Nedir?

E-Dönüşüm, bilginin, değerin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital dünyada gerçekleştirilmesi ve hız ile tasarrafun temel bir ihtiyaca evrilmesidir.E-Fatura

e-Fatura;Elektronik ortamında hazırlanıp ve kesilen faturanın, online olarak tedarikçi tarafından alıcıya gönderilip aynı zamanda izlenmesini sağlayan sistemdir.

content-image
video-preview

E-Arşiv

e-Arşiv;GİB'in (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlediği standartlara göre faturanın elektronik ortamda oluşturulup, elektronik ortamda korunması, ibrazı ve raporlanmasını sağlayan sistemdir. e-Arşiv, elektronik bir fatura türüdür.

E-İrsaliye

e-İrsaliye; Kağıt irsaliye ile aynı niteliklere sahip olan E-İrsaliye dijital ortamda düzenlenen bir belge türüdür.

content-image
video-preview

E-Defter

e-Defter; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, mükellef olarak işletmeler çeşitli mali işlemleri kayıt altına almakla yükümlüdürler. Bu zorunluluktan dolayı defter ve yevmiye defterlerinin elektronik ortama taşınmasının adı da e-Defter uygulamasıdır.

E-Makbuz

e-SMM(Elektronik Serbest Meslek Makbuzu); Elektronik serbest meslek makbuzları, serbest meslek sahipleri tarafından mesleki faaliyetleri karşılığında alınan ödemeler için düzenlenen elektronik kağıt serbest meslek makbuzlarıdır. Elektronik SMM uygulaması ile kağıt serbest meslek makbuzu; elektronik olarak oluşturulabilir ve alıcıya kağıt veya elektronik ortamda iletilebilir. Elektronik ortamda da saklanabilir ve sunulabilir.

content-image