QR Yazılım, projelerini bütünleşik çözüm olarak günün sağladığı yeni teknolojileri kullanarak geliştirir ve problemsiz, güvenli, başarılı, problemsiz proje geliştirmenin çözümün ön şartı olduğu prensibi ile hareket eder.